Rowery Łukta Wypożyczalnia rowerów Łukta FRRL rowery Łukta FRRL Łukta - wypożyczalnia rowerów w Łukcie
Wypożyczalnia rowerów szybki kontakt

Szybki kontakt:

Tel.fax: 89 648 45 54

e-mail: rower@frrl.org.pl

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA

  1. Wypożyczając rower i podpisując umowę wypożyczenia klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady oraz regulamin wypożyczalni.
  2. Wypożyczane rowery są własnością Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.
  3. Wypożyczalnia rowerów przy Fundacji Rozwoju Regionu Łukta czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Zwrot rowerów dokonywany jest najpóźniej do godz. 14.30.
  4. Wypożyczalnia gwarantuje, że wszystkie wypożyczane rowery są w pełni sprawne technicznie. Posiadają odpowiednie wyposażenie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
  5. Sprawny technicznie rower należy zwrócić w deklarowanym terminie. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje naliczenie opłaty jak za pierwszą dobę zgodnie z cennikiem wypożyczalni, załączonym do umowy wypożyczenia. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni.
  6. Wypożyczanie i zwrot rowerów odbywa się w miejscu wydania.
  7. Rowery można wcześniejszej rezerwować on-line lub telefonicznie.
  8. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
  9. Wypożyczający rower zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

a)      Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia.

b)      Złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

c)      Być osobą pełnoletnią , niebędąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

d)      Dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg cennika – przyjmujemy płatności wyłącznie gotówką.

e)      W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.

f)       Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

g)      Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

h)      Wypożyczający rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego. Użytkownik będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

i)       Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów wraz z osprzętem.

j)       Wypożyczając rower przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy i wydania roweru do chwili zwrotu.

k)      Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

l)       W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w biurze Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.

m)    Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

n)      Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości.

o)      Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.

p)      Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

q)      W przypadku, gdy klient zwróci rower uszkodzony, pracownik wypożyczalni oceni szkodę i poprosi klienta o zapłacenie kwoty równej oszacowanemu kosztowi naprawy roweru.

r)       Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie, w wodzie.

s)      Rowery należy zwrócić w należytej czystości.

t)       Oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.

Operacja realizowana w ramach projektu pt. „Wypożyczalnia rowerów – szansą na aktywne życie” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji